vorige pagina

 

woorden markeren de weg die de dichter gaat

gedichten uit verschillende jaren

Niet boetseren met woorden uit lust en drang om te vormen,
maar woorden die de weg markeren die de dichter innerlijk gaat.
Om die later, "in de donkere gangen van de dagen" opnieuw terug te kunnen vinden.


ONTWIKKELING

2011

Ik roep u al zo lang,
op alle paden
mijn God al mijn hele leven.
In alle verten en verschieten roep ik u.
Maar keer op keer, keer ik naar binnen nu,
waar uw licht en stilte is bewaard gebleven.

 

ZOMERNACHT

2011

Waar ik neerlig achter gesloten deuren
Welft de hemelboog en vormt gedachte zich en woord tot beeltenis
Van een onbedenkbaar gebeuren
Geen macht noch vlijt
Bewerkt deze zegening
Waarin ik mij, voor dit moment, aan huid en haar ontwring
Alleen gehoorzaamheid.

Buiten in het donker druist de weg naar duizend doelen.

 

WANDELING

2010

Voor en achter
boven en beneden
zon en bloem en ik en blad
tot een mateloze gestalte samengevat.
Doortrild met oneindigvoudige gebeden
uitgezongen
om een van de namen te mogen vervullen
van die nameloze macht,
die voor en achter is en onder en boven.


uit: Mijn brave dier
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN/EAN 978-90-76644-50-9

GEHOORZAAM

2010

Bloed pulseert in
donkere cadansen en
dwingende akkoorden
en eist gehoord te worden
en voldaan,
het kent geen dralen en verpozen.

Terug nu, lieve kleine,
schuldeloze,
Ik zal je mennen en verduren.

Na een lang en hevig gevecht
heb ik je eindelijk kunnen dwingen.
toch blijft het een ongewoon
en hachelijk akkoord
en in al je zingen
ruist nog je rusteloos verlangen.

Tot mijn diep verdriet,
ben jij de argeloze van ons tweeën,
Mijn eigen brave dier,
ik draag je mee tot in
een eindeloos verschiet.


uit: Mijn brave dier

MENS IN MIJ

1999

Ik geef u oor en mond
en huid en hand
om u in deze wereld te vertalen.
De daden die ik stellen wil
zijn uw woorden die mij bepalen.


GOUDEN DRAAD

1999

Al verdrink ik duizend maal in daden,
die ik niet herinneren wil.
In wanen,
die ik niet kan tellen.
Maar nooit,
nooit,
breekt de draad die mij verbindt
met licht en leven.


uit: Gouden draad
uitgeverij Kleinood & Grootzeer
ISBN 90-76644-04-7

OP LEVEN EN DOOD

1999

"Jedes Wort aus Gottes Mund"*
golft door alle ruimten onbelast,
tot het strand op het lome bloed
van de mensen.

Stuwend voegt zich in getallen
zonder eind het dier
waar achter ik tast,
ruist de eeuwige ruimte
in haar lichtende grenzen.

"Jedes Wort aus Gottes Mund"
leeft in onverbreekbare kringen,
wie het niet voldoet,
sterft,
niet onder stervelingen.

* uit tekst van Bo Yin RA

uit: Gouden draad

ONDERSCHEID

1995

Die alle zinnen zeggen kunnen die er zijn,
om duizend doelen uit te baten.

Maar die woorden spreekt waarin hij leeft,
evenbeeld van het ene leven achter alle schijn,
om iedere baatzucht los te laten

 

ZWART-WIT

1995

Prachtige ogen,
Die onzeker tasten
door de donkere gangen van de dagen.
Een bliksemschicht.
De hemel van jouw hart
zet mij in lichter laaie.

Er zal geen zwart meer zijn,
na zozeel licht inslagen.
Wij zijn tot louter wit verdicht
In de donkere gangen van de dagenHUIS VAN STEEN

1995

Gouden stofwolk van zegen
splintert door de eindeloze stoet.
Dit loden lichaam houdt haar tegen
En wordt meegezogen door een
Onderaardse vloed

Onbegrijpelijke macht
van drift en liefde
breekt het huis van steen,
waarin gruwelijke eenzaamheid
zichzelf geriefde
en voegt alle eerste delen weer aaneen.

 

ELFENBEINSCHWARZ

1995

Ik ben in geen verband geregen,
dan de draad
waaraan mijn krachten zijn gevat.
'n Onbelaste staat.
'n Duisternis, door engelen verzwegen.

Ivoorgrijs
Met zwarte gaten.
Muren, van een glinsterende doorzichtigheid.
Licht doorlaten,
Tot elke prijs.

 

<beginpagina