<terug

Uitgangspunt van dit beeld is een epos, een verhaal over epidemieën, overstromingen ziekte en dood en de overwinning daarvan door de rioolbuis.
De uiteindelijke consequentie van de emmer, om menselijk afval te vervoeren, is de buis, zoals die in dit beeld gebruikt is.
De emmer en de buis zijn ontdaan van hun verhaal en er is een abstract spel mee gespeeld.
In dit beeld gaat het over klein en groot, over statisch en dynamisch, massief en transparant, over verschillen in detaillering en tegenstelling in materiaal. Kortom een spel van abstracte betrekkingen.
En dan, zalige inconsequentie, zijn jaartallen toe gevoegd, om aan te geven dat het wel degelijk om een buis en een emmer gaat, met hun specifieke geschiedenis!

Een heldendicht dat zichzelf transponeert in een abstract beeld om zich dan weer samen te pakken tot een meeslepend verhaal.

 

De Emmer van Toen is de Buis van Nu
betonnen buis; verzinkte emmers
Binnenbandijk Bergen op Zoom 2009
ontwerp Auke van der Heide en Jan Wessendorp