<terug
opgericht in november 2005
ontbonden november 2008

doel van de stichting (uit de statuten):

"Het onder de aandacht brengen en eren van het werk van de kunstenaar Jan Wessendorp ter gelegenheid van diens vijfenzestigste verjaardag door middel van

het organiseren van een expositie van recent werk van de kunstenaar;

het (doen) produceren en uitgeven van een boek over het leven en werk van de kunstenaar."

Het bestuur bestond uit: J. Krijger (voorzitter), J. Jacobs (secretaris), A. van der Heide (penningmeester), Y. Buriks, P. Mol en G. Westerveld.


<beginpagina